ล็อกอิน

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
รอการยืนยัน 106 คน
สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป.
รอการยืนยัน 41 คน
ปีการศึกษา 2554
นักศึกษาภาคปกติ 396 คน
นักศึกษาภาค กศ.บป. 127 คน

กล่องข้อความ

ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
สวัสดีค่ะอาจารย์และน้องๆอากาศหนาวแล้วดูแลรักษาสุขภาพน่ะค่ะอาจารย์ค่ะคุณอรรถพล คุณวิเศษ นี่ชื่อคุ้นๆน่ะค่ะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นการตลาดปี 47 หรือเปล่าค่ะหรือรุ่นพี่หมวย สงสัยจังเลย
โดย : เบ็ญจวรรณ ภูพลผัน
วัน/เวลา : 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09:26 น.
********************************
หมวยก็ลองถามดูดิ ว่าเป็นรุ่นหมวยเป่า
โดย : กิตติชัย เจริญชัย
วัน/เวลา : 9 พฤศจิกายน 2553 เวลา 03:41 น.
********************************
อาจารย์ค่ะหมวยคิดว่าบางทีอาจเป็นอาจารย์หรืออาจเป็นนักศึกษาแต่ชื่อคุ้นมากเลยค่ะ ขอโทษน่ะค่ะคุณ อรรถพลค่ะไม่ทราบว่าเป็นนักศึกษาหรืออาจารย์ค่ะชื่อคุ้นมากเลยค่ะถ้าหมวยคุ้นแสดงว่าน่าจะมีคนรู้จักเยอะน่ะค่ะกรุณาตอบหมวยด้วยน่ะค่ะสงสัยมากเลยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าน่ะค่ะที่จะตอบคำถาม อิๆไม่รู้จะตอบหรือเปล่า
โดย : หมวยค่ะ
วัน/เวลา : 9 พฤศจิกายน 2553 เวลา 14:12 น.
********************************
เป็นนักศึกษา ครับ รหัส 474553241 เป็นคนทำระบบนี้ขึ้นมาครับ
โดย : อรรถพล คุณเศษ
วัน/เวลา : 9 พฤศจิกายน 2553 เวลา 15:25 น.
********************************
สวัสดีค่ะอาจารย์และคุณอรรถพลหมวยต้องขอบคุณน่ะค่ะที่ตอบหมวยนึกออกแล้วล่ะค่ะว่าคุณน่าตาเป็นยังไงพักหลังๆปี 4 ไม่ค่อยได้เจอเลยที่จำได้การตลาดผู้ชายน้อยมากเป็นไงค่ะสบายดีน่ะค่ะทำงานใน ม. ต่อหลังเรียนจบหรอค่ะ
โดย : หมวย
วัน/เวลา : 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10:33 น.
********************************
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาการตลาดทุกคนครับ
โดย : กิตติชัย เจริญชัย
วัน/เวลา : 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10:34 น.
********************************
สวัสดีค่ะอาจารย์หมวยขอบคุณอาจารย์น่ะค่ะที่เลือกให้หมวยได้รับเกียรติบัตรไม่ได้เจออาจารย์เลยเสียดายค่ะเลยไม่ได้สวัสดีอาจารย์เอาไว้มีโอกาสหมวยจะเข้าไปสวัสดีน่ะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์
โดย : เบ็ญจวรรณ ภูพลผัน
วัน/เวลา : 13 ธันวาคม 2553 เวลา 16:35 น.
********************************
ชื่อ :    กก 

สถิติ

ขณะนี้

0 คน

สถิติวันนี้

22 คน

สถิติเดือนนี้

1109 คน

สถิติปีนี้

7848 คน

สถิติทั้งหมด

130419 คน

รายชื่อนักศึกษาทั้งหมด

นักศึกษาทั้งหมด | นักศึกษาภาคปกติ | นักศึกษาภาค กศ.บป.

รหัส ชื่อ - สกุล กลุ่ม คณะ สาขา สถานะ
533140120107 นางสาวทวารี  โพธินาม ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด)
533140120106 นางสาวเดือนเย็น  ภูลาด ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด)
533140120138 นายชิรพันธ์  แสงยศ ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด)
533140120141 นายพรชัย  สิทธิดา ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด)
533140120123 นางสาววิภาดา  แสนมนตรี ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด)
533140120125 นางสาวศิริพรรณ  สิงหมาตร ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด)
533140120130 นางสาวสุพัตรา  มาตมุงคุณ ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด)
533140120105 นางสาวชนาภรณ์  เกษกุล ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด)
533140120131 นางสาวสุุภาวดี  ภาษี ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด)
533340130224 นางสาวสิริลักษณ์  เศษรักษา ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
533340130337 นายวีระยุทธ  ศรีทองจันทร์ ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
533340130317 นางสาวปิยะนุช  อารามพงษ์ ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
533340130309 นางสาวจุฑามาศ   ดอกกลาง ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
533340130348 นางสาวเมย์  รักษาภักดี ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
533340130329 นางสาวอริสรา  โสภาพล ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
533340130310 นางสาวเจษฎาภรณ์  วังคะฮาด ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
533340130344 นายอานนท์  โต๊ะเงิน ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
533340140334 นายมารุต  ยิ่งโสภา ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
533340130328 นางสาวอรสา  สุพรม ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
533340130322 นางสาววรุณี ศรีจันทร์   ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
533140120136 นายณัฐวุฒิ  ทิพประมวล ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด)
533140120134 นางสาวเอ็มอร  คำดี ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด)
533140120120 นางสาวสุมนต์รัตน์  ศรีนางใย ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด)
533140120121 นางสาววาทินี   โฮมแพน ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด)
533340130333 นายนชากรณ์  สีมี ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
533340130346 นางสาวจรัญทิพย์  ภูราศรี ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
533340130323 นางสาววิภาพร  วรนาม ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
533340130220 นางสาวลักขณา  วงษ์จรัส ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
533340130201 นางสาวกนกอร  อุตรา ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
533340130316 นางสาวประทุมพร   อุปนันท์ ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

  [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17

ศิษย์เก่า
ผู้เรียน
รอการยืนยัน